Účtovný výkaz

OTIS Výťahy, s.r.o. (IČO: 35683929) vykonala dňa 30.07.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

POD_OS_2020322964_IR_2014_599903_1542510.pdf